CE-mærkning

Hvad betyder CE-mærket?
CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. CE-mærket er altså ikke et kvalitetsmærke. Men kravene i lovgivningen tager udgangspunkt i miljøhensyn og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Her er det vigtigt at bemærke, at CE-mærkning ikke i alle tilfælde betyder, at produktet er blevet testet. For nogle produkter er der ikke krav om prøvning, mens der for andre produkter, fx farlige maskiner, er krav om, at de skal prøves af en uafhængig instans – en tredjepart. Et CE-mærke betyder nødvendigvis heller ikke, at produktet er produceret inden for EU/EFTA.

Hvilken rolle spiller standarder i CE-mærkningen?
De europæiske standarder spiller en helt central rolle for CE-mærkningen. Det gælder især de såkaldte harmoniserede standarder, som kort fortalt er standarder for, hvordan man som producent kan opfylde et direktiv. Følger man en harmoniseret standard, har man ret til at formode, at man også opfylder lovgivningens væsentlige krav. Det kaldes også formodningsret. Standarderne bliver med andre ord et hjælpemiddel for producenten til at dokumentere, at han opfylder lovgivningens krav.

For de fleste produkters vedkommende er standarderne et tilbud til producenten, og det er frivilligt at anvende dem. Men når det drejer sig om fx byggevarer, skal man imidlertid anvende standarder, dvs. at det er obligatorisk at anvende de harmoniserede standarder. 

I GTBUILD har vi CE mærket vores produkter hvor dette er påkrævet eller hvor det giver vores kunder en større sikkerhed for standardisering og sikkerhed.

Ønsker du kopi af vores ydelses erklæring bedes du skrive til vores kontor i Danmark.